Nie żyje prof. Ludwik Dobrzyński

Takie informacje trudno się przekazuje i nie ma słów, które oddałyby nasze uczucia. W nocy z 10 na 11 stycznia zmarł prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński. Miał 80 lat. Był fizykiem, specjalistą w dzie­dzi­nie zasto­so­wań metod jądro­wych w bada­niach wła­sno­ści fazy skon­den­sowanej (roz­pra­sza­nie neu­tro­nów, efekt Möss­bau­era, roz­pra­sza­nie komp­tonow­skie), a także wpływu małych dawek promieniowania jonizującego … Czytaj dalej Nie żyje prof. Ludwik Dobrzyński