Licznik Geigera

Nie żyje prof. Ludwik Dobrzyński

Fot. NCBJ

Takie informacje trudno się przekazuje i nie ma słów, które oddałyby nasze uczucia. W nocy z 10 na 11 stycznia zmarł prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński. Miał 80 lat.

Był fizykiem, specjalistą w dzie­dzi­nie zasto­so­wań metod jądro­wych w bada­niach wła­sno­ści fazy skon­den­sowanej (roz­pra­sza­nie neu­tro­nów, efekt Möss­bau­era, roz­pra­sza­nie komp­tonow­skie), a także wpływu małych dawek promieniowania jonizującego na organizmy żywe.

Prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński był autorem blisko 300 prac naukowych, współautorem wielu artykułów popularno-naukowych, organizatorem licznych konferencji fizyki, a także twórcą Działu Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Od 2001 r. był członkiem delegacji polskiej na posiedzenia komitetu UNSCEAR.

Mieliśmy ogromny zaszczyt gościć prof. Dobrzyńskiego w listopadzie 2021 r. w programie CZARNOBYLive.

Cześć Jego pamięci!

CZARNOBYLive: prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński