Licznik Geigera

Tajemnica czarnobylskiej dioramy rozwiązana

Muzeum Narodowe „Czarnobyl” w Kijowie to punkt obowiązkowy na trasie każdej poważnej wyprawy do strefy wykluczenia. Samo miejsce poza niesamowitą kolekcją czarnobylskich artefaktów posiada coś naprawdę...

Filmy

Fot. Tomasz Róg

831 lat Czarnobyla

22 marca Czarnobyl świętuje swoje urodziny. Chociaż otrzymał prawa miejskie dopiero w 1941 r., to tak naprawdę ma już 831 lat. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1193 r. W Czarnobylu mieszkali przedstawiciele wielu...

„Czarnobyl 22” – ekskluzywny pokaz filmu online

Blisko 36 dni totalnej grabieży i terroryzmu jądrowego ze strony raszystów, ostrzał Kijowa, strach i niepokój o pracowników elektrowni jądrowej w Czarnobylu i innych przedsiębiorstw. 24 i 25 lutego na stronie...

Sterownia bloku nr IV przed i po awarii

Ten krótki film jest jednym z niewielu zachowanych fragmentów materiału przedstawiających sterownię reaktora 4 w Czarnobylu przed awarią. Został odrestaurowany. Twórcy z Chornobyl Family dokonali również porównania...

SKALA – film dokumentalny

Oto najnowsza produkcja od Chornobyl Family – 23-minutowy film dokumentalny poświęcony komputerowi SKALA, który sterował reaktorami w Czarnobylu. To opowieść o projekcie, architekturze, działaniu i oprogramowaniu...

Historia urządzeń dozymetrycznych elektrowni w Czarnobylu

KDG-1, MKS-01R, DRG-05M i klasyk radzieckiej dozymetrii DP-5W – o tych, a także o innych urządzeniach dozymetrycznych, które były i wciąż są używane w elektrowni jądrowej w Czarnobylu opowiada Oleg Sołonenko, naczelnik...

Reaktor naukowy i robotyka w Sławutyczu?

W ostatnich tygodniach w ukraińskich mediach pojawiły się informacje o utworzeniu centrum badań jądrowych w Sławutyczu – mieście satelickim elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Instytucja miałaby się zająć m.in...