Licznik Geigera

Inwentaryzacja gruntów w strefie wykluczenia

Gabinet Ministrów Ukrainy przyjął rozporządzenie o inwentaryzacji gruntów w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Dzięki temu – jak podkreśla Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia...

35. rocznica katastrofy w Czarnobylu

Przyroda

Nielegalna “rybałka” czarnobylskich leśników

Na terenie przygranicznym Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia policja zatrzymała pojazd należący do Czarnobylskiego Radiacyjno-Ekologicznego Rezerwatu Biosfery. W jego bagażniku funkcjonariusze odkryli blisko 150 kg...

Barbarzyńcy w strefie wykluczenia

Na zwierzęta w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia czeka wiele niebezpieczeństw pozostawionych przez człowieka, m.in. niezabezpieczone studzienki kanalizacyjne, zardzewiałe rury czy rozpięte druty kolczaste. Niestety...

Krowy w strefie wykluczenia

Czarnobylska Strefa Wykluczenia jest domem dla wielu gatunków zwierząt. Doskonale czują się tu wilki, rysie czy łosie. Doskonale osiedlenie na tym terenie zniosły Konie Przewalskiego. Jednak jest jeszcze jeden gatunek...

Fot. ДСНС України

90 mln hrywien na zapobieganie pożarom w Zonie

Gabinet Ministrów Ukrainy postanowił przeznaczyć blisko 90 milionów hrywien, tj. ok. 12 mln zł, z rezerwy budżetowej na zapobieganie sytuacjom kryzysowym w strefie wykluczenia. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na...