Licznik Geigera

„Miejsca katastrof jądrowych i turystyka: analiza porównawcza stref wykluczenia w Czarnobylu i Fukushimie”

Fot. Tomasz Róg / Digital Globe - CC BY-SA 3.0

„Miejsca katastrof jądrowych i turystyka: analiza porównawcza stref wykluczenia w Czarnobylu i Fukushimie” (ang.: „Nuclear accident sites and tourism: a comparative analysis of the Chernobyl and Fukushima exclusion zones”) – to tytuł najnowszego artykułu dr Anny Dudy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i prof. Takamitsu Jimury z Musashi University w Tokio, który ukazał się na łamach prestiżowego czasopisma naukowego „Current Issues in Tourism”, wydawanego przez brytyjskie wydawnictwo Routledge.

Artykuł bada podobieństwa i różnice w relacjach pomiędzy miejscami awarii jądrowych i turystyką w dwóch kulturowo różnych strefach wykluczenia – w ukraińskim Czarnobylu i japońskiej Fukushimie. Chociaż przyczyny obu awarii były różne, to dziś można potwierdzić pewne podobieństwa w procesie transformacji i odbudowy obu terenów. Szereg oddolnych inicjatyw prowadzi do powstania ruchów, które próbują spojrzeć na miejsca wypadków jądrowych z nowej perspektywy. To m.in. działania, które są planowane i prowadzone w celu rozwoju obu miejsc jako celów turystycznych. Ponadto działania wojenne na Ukrainie powodują zmianę narracji wraz ze zmieniającą się rzeczywistością geopolityczną.

Naukowcy przeprowadzili analizę porównawczą odnoszącą się do danych jakościowych zebranych w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia, jak również danych wtórnych odnośnie obu stref wykluczenia.

Z artykułem w języku angielskim można zapoznać się na stronie internetowej tandfonline.com. Uwaga! Konieczna rejestracja i zakup dostępu.