Licznik Geigera

Kolejowe karty historii

15 września 1927 r. zakończono układanie podkładów i szyn na trasie z Czernihowa do Owrucza. Przy budowie linii kolejowej o długości blisko 178 kilometrów pracowały trzy pułki kolejowe, pułk łączności, a także...

Technika

Sala sterowania Arkadą – zobacz zdjęcia

W ramach naszych sierpniowych odwiedzin na dachu i wewnątrz Nowej Bezpiecznej Powłoki mieliśmy okazję zobaczyć salę kontroli pracy nowego sarkofagu. Pracownicy elektrowni na monitorach obserwują parametry wielu...

Nowa era kolei… w Zonie

29 lipca została uroczyście otwarta zmodernizowana linia kolejowa na odcinku od miejscowości Wilcza do Janowa na terenie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. Dzięki temu do ukraińskiej sieci kolejowej został podłączony...

Dziesięć lat na przewóz wypalonego paliwa jądrowego

8 czerwca rozpoczął się ważny etap w planie likwidacji elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Przez najbliższych 10 lat wypalone paliwo jądrowe będzie przewożone z magazynu ISF-1 do nowego zakładu przeróbki i składowania...

Mleko

W maju 1986 r. promieniowanie tła w Kijowie wzrosło z 20 do 3000, a nawet – w niektórych rejonach – do 5000 mikrorentgenów na godzinę. Wzrosty promieniowania notowano w ujęciach wody, a także w przywożonym do miasta...

Czarnobyl – media znów niepotrzebnie straszą

W ostatnim czasie znów światowe media zalały informacje o niebezpiecznym wzroście promieniowania w elektrowni jądrowej. Wzrost strumienia neutronów w szybie zniszczonego reaktora nie jest jednak czymś zaskakującym, o...

„Rafik” na pomoc!

W sercu historycznej dzielnicy Kijowa – Podola, przy ulicy Prowułok Chorewyj 1 znajduje się Narodowe Muzeum „Czarnobyl”. Zajmuje kompleks należący dawniej do straży pożarnej. Przed budynkiem jest niewielka...

Powstanie Muzeum Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec”

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku przekazało na rzecz Stowarzyszenia EJ Żarnowiec historyczny model elektrowni jądrowej w Żarnowcu. To pierwszy krok na drodze do stworzenia Muzeum EJ Żarnowiec i centrum...