Licznik Geigera

Powstanie Muzeum Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec”

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku przekazało na rzecz Stowarzyszenia EJ Żarnowiec historyczny model elektrowni jądrowej w Żarnowcu. To pierwszy krok na drodze do stworzenia Muzeum EJ Żarnowiec i...

35. rocznica katastrofy w Czarnobylu

Technika

INUDECO 2021 – drugi dzień konferencji

28 kwietnia to drugi dzień konferencji INUDECO. Dyskusje i prezentacje odbywają się w dwóch sekcjach: „Od katastrofy do nowego życia” oraz „Energetyka jądrowa i nowa generacja”. Obie sekcje były transmitowane na YouTube...

Duga wpisana na listę zabytków

Anteny odbiorcze systemu radarowego Duga zostały wpisane do ukraińskiego rejestru zabytków. Poinformował o tym minister kultury i polityki informacyjnej Oleksandr Tkaczenko. – Zespół Ministerstwa Kultury i...

Kabina maszynisty 360°

Zaledwie kilkaset metrów od południowej granicy miasta Prypeć znajduje się opuszczona stacja kolejowa Janów. Funkcjonowała od 1925 r. i przebiegała przez nią linia kolejowa Czernihów-Owrucz. Dziś na jednej z bocznic...

UMP-1, czyli pojazd do walki z radioaktywnym pyłem

Kontynuując temat czarnobylskiej techniki, która brała udział w likwidacji skutków awarii w Czarnobylu, tym razem krótka opowieść o kolejnym wyjątkowym pojeździe. Za pomocą tego „żelaznego likwidatora” prowadzono...

CZARNOBYLive: Michaił Bukow

Michaił Bukow – likwidator skutków awarii z 1986 r. i do dnia dzisiejszego czynny pracownik przedsiębiorstwa przetwarzania odpadów radioaktywnych w Czarnobylu był naszym gościem w CZARNOBYLive. Premiera rozmowy z...

Pojazd księżycowy w Czarnobylu, czyli STR-1

Cofnijmy się w czasie – jest druga połowa roku 1970. Amerykanie już dwa razy byli na Księżycu, a Rosjanom nie udało się nawet dokonać lotu załogowego wokół niego. 10 listopada 1970 roku (z okazji kolejnej rocznicy...

Trzy wymiary nowego sarkofagu

Nowa Bezpieczna Powłoka w trybie pilotażowym działa od lipca ubiegłego roku. Jednym z prowadzonych w jej wnętrzu działań jest monitorowanie całej konstrukcji. W celu uzyskania jak największej ilości niezbędnych danych...