Licznik Geigera

45 lat energetyki jądrowej w Ukrainie

26 września 1977 r. do sieci przesyłowej podłączono turbogenerator nr 2 pierwszego bloku reaktorowego elektrowni jądrowej w Czarnobylu. To wydarzenie uważane jest za moment narodzin energetyki jądrowej w...

Technika

Jak przewozi się wypalone paliwo jądrowe?

Dwa lata temu, 10 września 2020 r., rozpoczął się ważny etap na drodze do likwidacji elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Tego dnia rozpoczęto przewożenie wypalonego paliwa jądrowego z magazynu ISF-1 do nowego zakładu...

Przetwarzanie odpadów radioaktywnych wznowione

21 sierpnia wznowiono prace nad przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Po raz pierwszy od początku rosyjskiej agresji przekazano do przerobu pierwszą partię...

Wznowiono prace przeciwpyłowe w sarkofagu

Na początku maja pracownicy wydziału eksploatacji obiektu „Ukrycie” i Nowej Bezpiecznej Powłoki z powodzeniem wykonali prace przeciwpyłowe w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Pod dach sarkofagu wprowadzono specjalny...

Indywidualna kontrola dozymetryczna przywrócona

W elektrowni jądrowej w Czarnobylu przywrócono indywidualną kontrolę dozymetryczną personelu. — W czasie okupacji niemożliwe było kontrolowanie indywidualnych dawek promieniowania na podstawie odczytów głównych...

Strefa wykluczenia wraca do pracy

Przedsiębiorstwa strefy wykluczenia powoli wracają do pracy. Jak informuje zarząd Zony, przywrócono zasilanie energetyczne najważniejszych obiektów, a wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu działa już łączność komórkowa...

„Obecna sytuacja w ukraińskim przemyśle jądrowym”

Oto zapis spotkania dotyczącego obecnej sytuacji w ukraińskim przemyśle jądrowym, w tym w elektrowniach w Czarnobylu i Zaporożu, a także ośrodku badań jądrowych w Charkowie. Webinar, który odbył się w piątek, 8...