Licznik Geigera

CZARNOBYLive: prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński

Fot. CZARNOBYLive

O skutkach awarii w Czarnobylu i Fukushimie, wpływie małych dawek promieniowania jonizującego na organizmy i strachu przed tym promieniowaniem rozmawialiśmy w programie CZARNOBYLive z prof. dr. hab. Ludwikiem Dobrzyńskim. Audycja odbyła się w niedzielę, 21 listopada 2021 r.

Nasz gość jest fizykiem, specjalistą w dzie­dzi­nie zasto­so­wań metod jądro­wych w bada­niach wła­sno­ści fazy skon­den­so­wa­nej (roz­pra­sza­nie neu­tro­nów, efekt Möss­bau­era, roz­pra­sza­nie komp­to­now­skie), a także wpływu małych dawek promieniowania jonizującego na organizmy żywe.

Prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński jest autorem blisko 300 prac naukowych, współautorem wielu artykułów popularno-naukowych, organizatorem licznych konferencji fizyki, a także twórcą Działu Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Od 2001 r. jest członkiem delegacji polskiej na posiedzenia komitetu UNSCEAR.

Zobacz nagranie:

Program poprowadzili: Jacek Domaradzki i Tomasz Róg.