Licznik Geigera

CZARNOBYLive: dr Katsiaryna Kryvichanina

Fot. archiwum prywatne dr Katsiaryny Kryvichaniny

Białoruś po 35 latach od awarii czarnobylskiej była tematem programu CZARNOBYLive w niedzielę, 5 grudnia 2021 r. Naszym gościem była dr Katsiaryna Kryvichanina.

Dr Katsiaryna Kryvichanina pochodzi z Białorusi i jest absolwentką Państwowego Uniwersytetu w Połocku. Przez kilka lat pracowała w Centrum Historii Powszechnej i Stosunków Międzynarodowych w Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Jej zainteresowania to współpraca międzynarodowa Białorusi w kwestii przezwyciężenia skutków awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu oraz współpraca naukowo-techniczna. Jest autorką ponad 50 prac naukowych.

W październiku 2019 r. została wybrana na przewodniczącą związku zawodowego Instytutu Historycznego Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Jej działalność na tym stanowisku stała się jednym z najważniejszych działań protestu białoruskiego, a związek stał się centrum zbiorowego oporu historyków wobec państwowej propagandy i przemocy. Za swą postawę obywatelską dr Kryvichanina, wraz ze współpracownikami, została zwolniona z Instytutu Historycznego NAN Białorusi.

Obecnie dr Katsiaryna Kryvichanina mieszka w Polsce – jest stypendystką Uniwersytetu w Białymstoku.

Zobacz program:

Program poprowadzili: Jacek Domaradzki i Tomasz Róg.