Licznik Geigera

Czarnobyl. W dawnym żydowskim miasteczku – spotkanie z dr. Pawłem Sekułą

Fot. Miasteczko Poznań / materiały prasowe

Stowarzyszenie Miasteczko Poznań zaprasza na spotkanie z dr. Pawłem Sekułą, które odbędzie się w Atelier WIMAR 14 grudnia o godz. 18. Spotkanie poprowadzi Zbigniew Pakuła, redaktor naczelny pisma „Miasteczko Poznań”. Wstęp wolny.

Dr Paweł Sekuła opowie o żydowskim miasteczku, do którego pod koniec XVII wieku Żydzi zostali ściągnięci przez polskich właścicieli i Lubomirskich. Stanowili blisko 60 proc. mieszkańców. Czarnobyl był jednym z najważniejszych ośrodków chasydyzmu na Ukrainie. Na czele dynastii chasydzkiej stał Menachem Twerski, uczeń Baal Szem Towa. W czasie wojny Niemcy w 1941 roku wymordowali prawie całą społeczność pozostałą jeszcze w miasteczku. Ci, którzy uciekli, przechowali się w oddziałach partyzanckich. Ok. 1970 roku w Czarnobylu mieszkało jeszcze 150 Żydów. Miasteczko jest symbolem poplątania losów polsko-żydowsko-ukraińskich. Choć dobrze znane jest z katastrofy, to jego wcześniejsze historia pozostaje nadal mało znana. Właśnie o tym opowie Paweł Sekuła, prezentując w czasie spotkania duży zbiór zdjęć.

Dr Paweł Sekuła, adiunkt w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Historyk, kulturoznawca. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wybranych aspektów z historii Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy oraz Rosji w XX wieku. Od wielu lat prowadzi badania dotyczące różnorodnych konsekwencji katastrofy jądrowej w Czarnobylu. Autor książek: „Ruś orientalna” (2016), „Czarnobyl. Społeczno-gospodarcze, polityczne i kulturowe konsekwencje katastrofy jądrowej dla Ukrainy” (2014), „Likwidatorzy Czarnobyla. Nieznane historie” (2019), „Zona. Opowieść o radioaktywnym świecie” (2020).

Atelier WIMAR znajduje się na ul. Święty Marcin 75 w Poznaniu. Szczegóły na Facebooku.