Likwidacja elektrowni – rozpoczęto ważny proces

Jeden kanał paliwowy i jeden kanał systemu kontroli i ochrony zostały usunięte z reaktora nr 1 elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Prace te były prowadzone w celach badawczych w ramach opracowania dokumentacji roboczej drugiego etapu projektu ostatecznego wyłączenia i zabezpieczenia bloków reaktorowych numer 1, 2 i 3. Demontaż i przetworzenie kanałów ma praktyczne znaczenie dla określenia czasu trwania działań likwidacyjnych, konserwacji i bezpiecznego zamknięcia reaktorów.

Szacowany termin ostatecznego demontażu i przetworzenia kanałów paliwowych i kanałów systemu kontroli i ochrony wstępnie określono na 2028 r. Warto zaznaczyć, że w każdym z reaktorów znajduje się od 1661 do 1693 kanałów paliwowych i 227 kanałów systemu kontroli i ochrony.

Każdy kanał po usunięciu z reaktora zostanie przewieziony i przetworzony w modernizowanym zakładzie do cięcia odpadów radioaktywnych ISF-2. Elementy będą tam osuszane, rozdrabniane, dodatkowo pakowane i ładowane do kontenerów transportowych. Co istotne, w zakładzie w ciągu dwóch zmian dwunastogodzinnych można przetworzyć tylko dwa kanały.

– Ze względu na opóźnienie w zakończeniu budowy linii do cięcia długich elementów, jesteśmy zmuszeni szukać innych sposobów na przyspieszenie prac. W szczególności czas trwania procesu cięcia odpadów można skrócić poprzez usunięcie z procesu technologicznego operacji suszenia i zmniejszenia liczby operacji transportowych, Warunki techniczne stworzone w elektrowni pozwalają na wprowadzenie odpowiednich zmian w uprzednio zatwierdzonych rozwiązaniach technicznych – powiedział Władimir Pieskow, zastępca dyrektora technicznego elektrowni ds. operacji.

Ostatni raz prace z usuwaniem kanałów przeprowadzono w czarnobylskiej elektrowni na tak dużą skalę w latach 90. ubiegłego wieku. Prowadzone obecnie prace pozwolą więc określić konieczny poziom umiejętności pracowników, moc dawki promieniowania oraz dostępność niezbędnego sprzętu do wyjmowania kanałów z reaktora.

– W elektrowni nie mamy zbyt wielu specjalistów, którzy są w stanie wykonać te prace. Dlatego też przekazanie wiedzy w zakresie wyjmowania kanałów od doświadczonych pracowników młodym ludziom jest bardzo ważną częścią naszej dzisiejszej działalności – zaznaczył Pieskow.

W 2009 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o likwidacji elektrowni i przekształceniu obiektu „Ukrycie” w system bezpieczny dla środowiska. Cały proces został podzielony na cztery etapy:
  1. zamknięcie elektrowni (etap przygotowawczy do likwidacji – od 2000 r. do 2015 r.). W tym etapie przeniesiono zużyte paliwo jądrowe do specjalnych składowisk.
  2. ostateczne zamknięcie i konserwacja (od 2015 r. do ok. 2028 r.). W tym czasie bloki reaktorowe zostaną zdekompletowane tak, aby nie można było już ich wykorzystywać do wytwarzania energii, zostaną z nich usunięte źródła promieniowania jonizującego, a także zakonserwowane zostaną reaktory i najbardziej zanieczyszczone urządzenia.
  3. bezpieczne przechowywanie zakonserwowanych części jednostek w okresie, w którym spadek radioaktywności powinien osiągnąć poziom akceptowalny z powodu naturalnego rozpadu niektórych radionuklidów – ma to zmniejszyć objętość materiałów radioaktywnych, które mają zostać usunięte podczas ostatecznego etapu likwidacji (mniej więcej do 2045 r.).
  4. demontaż (do około 2064 r.). W tym czasie sprzęt zostanie zdemontowany, a miejsce po elektrowni zostanie oczyszczone w celu maksymalnego zniesienia ograniczeń i kontroli.

(chnpp.gov.ua)