Licznik Geigera

275 mln hrywien na utrzymanie dróg w strefie wykluczenia

Fot. Tomasz Róg

275 milionów hrywien (w przeliczeniu ok. 33 mln zł) chcą wydać ukraińskie władze na utrzymanie dróg na terenie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. Przetarg opublikowano w systemie zamówień publicznych Prozorro, a zamawiającym jest służba odbudowy i rozwoju infrastruktury w obwodzie kijowskim.

Z dokumentacji przetargowej wynika, że zamawiający planuje remonty dróg, odnowienie i montaż nowych znaków drogowych, a także uprzątnięcie śmieci na poboczach i w rejonie 150 przystanków autobusowych. Kwota ta obejmuje także utrzymanie dróg w okresie zimowym. Przedsiębiorcy mogą składać swoje oferty do 7 października, a otwarcie kopert nastąpi 11 października. Zadanie obowiązuje do końca 2026 r.

Co ciekawe, w 2021 r. podobne usługi kosztowały blisko dwukrotnie mniej, bo ok. 140 mln zł. Wtedy jednak nie było wojny, a Czarnobyl był jednym z głównych magnesów turystycznych Ukrainy. Warto zaznaczyć, że obecnie strefa wykluczenia to przede wszystkim miejsce, w którym trwa wyprowadzanie elektrowni jądrowej w Czarnobylu z eksploatacji, przerobu i składowania zużytego paliwa jądrowego oraz odpadów radioaktywnych, a także wprowadzania alternatywnych źródeł energii.

Czy jednak wydatkowanie teraz ogromnych kwot w dzisiejszej sytuacji Ukrainy jest wskazane? Pytanie pozostaje bez odpowiedzi.