90 mln hrywien na zapobieganie pożarom w Zonie

Fot. ДСНС України

Fot. ДСНС України

Gabinet Ministrów Ukrainy postanowił przeznaczyć blisko 90 milionów hrywien, tj. ok. 12 mln zł, z rezerwy budżetowej na zapobieganie sytuacjom kryzysowym w strefie wykluczenia. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na modernizację sprzętu przeciwpożarowego, a także stworzenie magazynu paliwowo-olejowego dla pojazdów gaśniczych.

– Obecnie leśne remizy strażackie w strefie wykluczenia są wyposażone w sprzęt, który został zakupiony w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia. Wiosną 2020 r. z rezerwy budżetowej częściowo zmodernizowano wyposażenie, aby usunąć skutki kwietniowego pożaru. Aby jednak skuteczniej zapobiegać pożarom, obsługa techniczna strefy czarnobylskiej potrzebuje dodatkowego sprzętu – powiedział Roman Abramowski, minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych Ukrainy.

Światowe doświadczenia w walce z pożarami lasów pokazują, że aby zmniejszyć negatywne skutki ognia, należy zmobilizować siły i środki w ciągu pierwszych 30 minut. Dlatego tak istotna jest decyzja ukraińskiego rządu. Dzięki niej strażacy i leśnicy szybciej i skuteczniej będą mogli reagować na pojawienie się pożaru.

Część funduszy zostanie przeznaczona na utworzenie magazynu paliwowo-olejowego przy przedsiębiorstwie „Północna puszcza”, dla zabezpieczenia pojazdów i urządzeń gaśniczych.

(Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України)