Licznik Geigera

Bieliki w strefie

Fot. Czarnobylski Radiacyjno-Ekologiczny Rezerwat Biosfery

Rośnie liczba orłów bielików na terenie Czarnobylskiego Radiacyjno-Ekologicznego Rezerwatu Biosfery. Świadczą o tym wyniki wieloletnich obserwacji naukowców.

Bieliki to jedne z największych ptaków drapieżnych Euroazji o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 2,5 metra. W ostatnim stuleciu ich liczba drastycznie spadła. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach, m.in. dzięki takim „naturalnym wyspom” jak czarnobylski rezerwat, liczebność ptaków wzrasta.

Według naukowców na terenie strefy czarnobylskiej może gniazdować 17 do 20 par tych dużych ptaków. Niestety ze względu na rosyjską okupację i jej konsekwencje tegoroczne obserwacje terenów lęgowych praktycznie nie zostały przeprowadzone.

Więcej ciekawych informacji na temat bielików można znaleźć w ubiegłorocznej publikacji Siergieja Domaszewskiego i Siergieja Gaszczaka pt. „O stanie populacji lęgowej bielika w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia”, dostępnej na stronie internetowej raptors.org.ua.

(Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник)