Licznik Geigera

Ćwiczenia przeciwpożarowe w strefie wykluczenia

Fot. dazv.gov.ua / Facebook

Ukraińscy strażacy i ratownicy, przy wsparciu m.in. policji i wojska, przeprowadzili kompleksowe ćwiczenia przeciwpożarowe w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia.

Wedle zaplanowanego scenariusza w mieście Czarnobyl doszło do pożaru pobocza drogi. W momencie wykrycia ognia oraz w wyniku silnego wiatru pożar rozprzestrzenił się wzdłuż pobocza w kierunku lasu na szerokości 100 metrów, co doprowadziło do zagrożenia pożarem zbiorników z paliwem i smarami.

W trakcie ćwiczeń przeprowadzono m.in. rozpoznanie lotnicze i radiacyjne, gaszenie pożaru, a także udzielono niezbędnej pomocy osobie poszkodowanej. Jak podkreślają koordynatorzy ćwiczeń, uczestnicy wykazali się wysokim poziomem gotowości operacyjnej do reagowania i likwidacji pożaru na terenie strefy wykluczenia.

(dazv.gov.ua)