Licznik Geigera

Diabelski młyn – jesień 2023 r.

Fot. Tomasz Róg / Licznik Geigera

Stoi i ma się całkiem dobrze – diabelski młyn w prypeckim parku rozrywki. Tak prezentował się 31 października 2023 r.

Fot. Tomasz Róg / Licznik Geigera
Od prawej: Siergiej Akulinin, prof. Marek Rabiński, Tomasz Róg. Fot. Licznik Geigera