Licznik Geigera

Gotowi do obrony ojczyzny

Denys Monastyrski. Fot. Департамент комунікації МВС України

W piątek, 4 lutego, w Prypeci odbyły się pokazowe ćwiczenia ukraińskich sił bezpieczeństwa. Oto komentarz ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Denysa Monastyrskiego, który opublikował na swoim profilu na Facebooku:

„Gotowi do obrony ojczyzny. Do takiej tragedii, jaka wydarzyła się wiosną 2014 r. w Słowiańsku, nie dopuścimy. Dziś po raz pierwszy jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przeprowadziły połączone ćwiczenia taktyczne w strefie wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.

Gwardziści, policjanci i ratownicy ćwiczyli skoordynowane działania bojowe na terenie zurbanizowanym, a także likwidowali ich skutki. Ćwiczenia obejmowały rozpoznanie lotnicze za pomocą dronów, zabezpieczenie snajperskie, prowadzenie walki ulicznej, niszczenie sił wroga, w tym celów pancernych, stosowanie moździerzy, szturm na budynek itp. Ponadto żołnierze szkolili się z ewakuacji rannych, zapewnienia pomocy medycznej i rozminowywali wyzwoloną miejscowość.

Szkolenie, oprócz kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gwardii narodowej, policji narodowej, państwowej służby ds. sytuacji nadzwyczajnych, obserwowali także ambasadorzy, przedstawiciele krajów partnerskich, a także ponad 100 ukraińskich i zagranicznych dziennikarzy. Zaprosiłem również ministra obrony Oleksija Reznikowa, ponieważ w obronie państwa resorty spraw wewnętrznych i obrony działają razem.

Nasi obrońcy wykazali wysoki poziom spójności i gotowości do obrony państwa – jestem z nich dumny. Chłopaki, dziękuję! To daje nadzieję, szczególnie teraz. Nasz zespół MSW zawsze pracował w trudnych warunkach, ale od kilku miesięcy z rzędu, także pod ciągłymi atakami informacyjnymi, których celem jest podzielenie nas i zasianie nieufności.

Ale mimo wszystko demonstrujemy jedność naszych szeregów, wierność złożonej przysiędze, wysoki profesjonalizm oraz ducha umiejętności walki. A ja osobiście, jako lider tego zespołu, jako minister, będę dalej działał na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa naszego państwa i jego obywateli.”

Zobacz nagranie z ćwiczeń: