Licznik Geigera
35. rocznica katastrofy w Czarnobylu

Inwentaryzacja gruntów w strefie wykluczenia

Fot. domena publiczna

Gabinet Ministrów Ukrainy przyjął rozporządzenie o inwentaryzacji gruntów w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Dzięki temu – jak podkreśla Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia – państwo będzie skuteczniej kontrolować użytkowanie i ochronę gruntów w Zonie.

Inwentaryzacja dotyczy gruntów na terenie strefy wykluczenia, które podlegają pod rejony iwankowski i poleski obwodu kijowskiego. W szczególności zostanie ustalona lokalizacja wszelkich obiektów przestrzennych, a także granice i powierzchnie gruntów. W związku z pracami zostaną również jasno określone zewnętrzne i wewnętrzne granice Czarnobylskiego Radiacyjno-Ekologicznego Rezerwatu Biosfery.

(dazv.gov.ua)