„Likwidatorzy Czarnobyla. Nieznane historie” na Warszawskich Targach Książki

W dniach 23-26 maja odbędzie się dziesiąta edycja największego wydarzenia branży wydawniczej, czyli Warszawskie Targi Książki. Swoje stoisko na stadionie PGE Narodowym będzie mieć m.in. Wydawnictwo Naukowe PWN.  Będzie można na nim spotkać się z Pawłem Sekułą – autorem książki „Likwidatorzy Czarnobyla. Nieznane historie”.

Spotkanie z Pawłem Sekułą odbędzie się w sobotę, 25 maja o godz. 13.30 na stoisku nr 34/D5.

Fot. Wydawnictwo Naukowe PWN

Fot. Wydawnictwo Naukowe PWN

Więcej informacji na Facebooku.

Pełen program wdarzenia na stronie internetowej targi-ksiazki.waw.pl.


Paweł Sekuła przybliża społeczność likwidatorów, warunki bytowe i życie codzienne w czarnobylskiej zonie. Kolejne rozdziały są wiernym odtworzeniem osobistych przeżyć, odczuć i przemyśleń likwidatorów począwszy od wezwania na miejsce tragedii, poprzez pracę w cieniu czarnobylskiego reaktora, aż po zmaganie się z codzienną rzeczywistością ZSRS po powrocie do domu i heroiczną walkę o odzyskanie zdrowia. Przekazy świadków poprzedzone są zarysem historii mobilizacji i udziału łotewskich oraz estońskich obywateli ZSRR w usuwaniu skutków katastrofy jądrowej. Zaprezentowane zostały także poszczególne etapy akcji dekontaminacyjnej na obszarze Ukrainy i Białorusi.

Likwidatorzy Czarnobyla” to pierwsza na świecie publikacja podejmująca temat buntu (latem 1986 r.) uczestników likwidacji skutków katastrofy w Czarnobylu. Czytelnik pozna nigdy wcześniej niepublikowane materiały archiwalne, prasowe oraz fotograficzne, w tym wykonane w czarnobylskiej zonie.

Paweł Sekuła – doktor, historyk i kulturoznawca. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ukrainoznawstwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Od wielu lat prowadzi badania dotyczące różnorodnych konsekwencji katastrofy jądrowej w Czarnobylu. Autor artykułów naukowych oraz monografii poświęconych katastrofie, m.in. publikacji pt. „Czarnobyl. Społeczno-gospodarcze, polityczne i kulturowe konsekwencje katastrofy jądrowej dla Ukrainy”.

W 2018 r. odznaczony przez Społeczny Związek „Czarnobyl” Łotwy, zrzeszający uczestników likwidacji skutków katastrofy czarnobylskiej, medalem Znak Honoru – „Za znaczący wkład na rzecz zachowania pamięci historycznej o katastrofie czarnobylskiej dla przyszłych pokoleń i ludzkości”.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN, a patronem medialnym jest Licznik Geigera.

Paweł Sekuła: bunt żołnierzy w Czarnobylu to sytuacja bezprecedensowa