Licznik Geigera

Magdalena Banaszkiewicz „Turystyka i dziedzictwo w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia”

Fot. Routledge / materiały prasowe

Z nieukrywaną dumą donosimy, że ukazała się książka dr hab. Magdaleny Banaszkiewicz, prof. UJ, pt. „Tourism and Heritage in the Chornobyl Exclusion Zone”. Publikacja w języku angielskim porusza ważny temat roli przewodników jako pośredników doświadczeń pomagających turystom w interpretacji czarnobylskiego dziedzictwa.

„Banaszkiewicz proponuje postrzegać przewodników turystycznych jako ważnych aktorów w oddolnej konstrukcji dyskusji o dziedzictwie, przyczyniając się od bardziej inkluzywnego i partycypacyjnego podejścia do zarządzania dziedzictwem. Pokazując, że Czarnobylska Strefa Wykluczenia przechodzi dynamiczną transformację w masową atrakcję turystyczną, publikacja oferuje krytyczną refleksję na temat dziedziczenia na temat dziedziczenia jako procesu tworzenia znaczeń, w którym zasoby dziedzictwa są interpretowane, negocjonowane i uznawane za wartościowe dziedzictwo” – czytamy w opisie wydawnictwa.

„»Tourism and Heritage in the Chornobyl Exclusion Zone« argumentuje, że miejsca pokatastroficzne, takie jak Czarnobyl, mogą nas wiele nauczyć o znaczeniu zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla przyszłych pokoleń” – zaznacza wydawca.

Książka ukazała się nakładem londyńskiego wydawnictwa Routledge. Ma 228 stron. W wolnym dostępie jest dostępna na stronach internetowych taylorfrnacis.com. Można ją również zakupić m.in. na Amazonie.

Fot. Routledge / materiały prasowe

Dr hab. Magdalena Banaszkiewicz, prof. UJ – jest antropolożką, absolwentką studiów rosjoznawczych i kulturoznawczych. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół relacji między turystyką a dziedzictwem. Od kilku lat prowadziła badania w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Jej książka, pt. „Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa” (WUJ, Kraków 2018), poświęcona była różnym aspektom doświadczenia turystycznego w konfrontacji z miejscami reprezentującymi pamięć o trudnej przeszłości.

W 2018 roku wraz z dr Sabiną Owsianowską opublikowała monografię zbiorową „Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe. Bridging Worlds” (Lexington Books, 2018) przybliżającą badania turystyki z perspektywy antropologicznej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Od 2017 pełni funkcję kierownika projektu „Relacje międzykulturowe w turystyce. Innowacyjna specjalizacja w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ w Krakowie” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Unii Europejskiej, mającego na celu upraktycznienie procesu dydaktycznego dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Jest jednym z przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego w Self-Steering Committee sieci UNA EUROPA w obszarze „Cultural Heritage”. Od lipca 2020 jest członkiem Zespołu Wykonawczego Priorytetowego Obszaru Badawczego „Heritage” w ramach programu Inicjatywa Doskonałości na Uniwersytecie Jagiellońskim.