Licznik Geigera

Niedźwiedź w strefie

Fot. Czarnobylski Radiacyjno-Ekologiczny Rezerwat Biosfery

Nie ma turystów, są niedźwiedzie. Pracownicy strefy wykluczenia podczas podróży samochodem przez Zonę spotkali niedźwiedzia brunatnego. To bardzo rzadkie spotkanie – na szczęście zostało uwiecznione na filmie.

W czasach historycznych zwierzęta te występowały na terenie całej Ukrainie. Na Polesiu wszystkie osobniki zniknęły na przełomie XIX i XX w. Pierwsze oznaki ponownego pojawienia się tych zwierząt w strefie wykluczenia pojawiły się na początku lat 90. ubiegłego stulecia. Fotopułapki co pewien czas rejestrują obecność tych zwierząt w Czarnobylskim Radiacyjno-Ekologicznym Rezerwacie Biosfery.

Specjaliści nie mogą potwierdzić, że dziś w rezerwacie znajduje się stabilna grupa osobników tego gatunku. Według naukowców w przyszłości na terenie strefy wykluczenia po stronach białoruskiej i ukraińskiej może wygodnie żyć blisko 40 niedźwiedzi.