Licznik Geigera

Noc katastrofy w Czarnobylu – zapis rozmów telefonicznych

Fot. Chornobyl NPP / YouTube

W elektrowniach jądrowych wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące z telefonów stacjonarnych muszą być nagrywane. W razie potrzeby rozmowy te są transkrybowane i wpisywane do dziennika komunikacji operacyjnych. Tak też stało się w noc katastrofy w Czarnobylu.

Jeszcze do niedawna zapis tych rozmów był trzymany w aktach z oznaczeniem „Tajne”. Nagrania prawdopodobnie zostały rozszyfrowane przez specjalistów z KGB, którzy nie znając zakładowej terminologii i często nie rozumiejąc, czyj głos w danej chwili słyszą, a także z powodu hałasu i przerw w komunikacji, starali się zapisać wszystko to, co usłyszeli, na papierze.

Wynik takich prac nieco zniekształca wiarygodność danych, czasem przeczy logice. Specjaliści z elektrowni jądrowej w Czarnobylu postanowili jednak odtworzyć chronologię zdarzeń według zapisów nagrań.

Materiał w języku rosyjskim i ukraińskim z napisami w języku angielskim.