Nowe trasy dla odwiedzających Czarnobylską Strefę Wykluczenia

Do 15 wzrosła liczba tras dla osób legalnie odwiedzających Zonę. Jak informuje Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia, dzięki czterem nowym szlakom, można zobaczyć miejsca, w których zachowały się ciekawe zabytki, są stanowiska archeologiczne, a także piękne krajobrazy. To m.in. miejscowości Byczki, Nowe Szepielicze i Łubianka.

– Podstawą dla utworzenia nowych tras były życzenia wizytujących, a także dotrzymanie wszystkich wymogów bezpieczeństwa radiacyjnego. Większość miejsc, do których wiodą nowe trasy, stały się symbolami Strefy Wykluczenia. Teraz każdy może je zobaczyć na własne oczy i zanurzyć się w historię Polesia, jakim ono było przed awarią w Czarnobylu – powiedział Andrij Naumow, szef Centrum Organizacyjno-Technicznego i Informacyjnego Zarządzania Strefą Wykluczenia.

Pierwsza z nowych tras, oznaczona numerem 12, wiedzie od punktu kontrolnego w Dytiatkach, przez miejscowość Byczki do wsi Zamosznia. Szlak prowadzi przez łącznie pięć wsi, gdzie zachowały się do dnia dzisiejszego tradycyjne poleskie chaty i budynki gospodarcze z XIX wieku. Poza tym na trasie można pustelnię mniszek i monastyr Świętego Mikołaja, ruiny cerkwi i pozostałości cmentarzy staroobrzędowców (we wsiach Zamosznia i Byczki), miejsce wytapiania żelaza z rudy darniowej (we wsi Rudna-Weresnia), a także cieszyć się niezwykłą urodą czarnobylskiego rezerwatu.

Trasa numer 13 prowadzi od elektrowni jądrowej w Czarnobylu, przez miejscowości Janów, Nowe Szepielicze od Łubianki. Szlak wiedzie m.in. przez opuszczoną stację kolejową w Janowie, miejsce, gdzie znajdują się pozostałości sosny w kształcie trójzębu, a także zabudowania, które należały do Sawy Obrażeja, ostatniego mieszkańca 10-kilometrowej Zony.

Szlak numer 14 wiedzie od miasta Czarnobyl na lewy brzeg rzeki Prypeć do wsi Ladyżyci i Teremci i jest przeznaczona dla wielbicieli rzecznych krajobrazów. Zwiedzający mogą zobaczyć stary prom na drugiej stronie rzeki Prypeć, miejsce ujścia rzeki Brachinka do Prypeci oraz Prypeci do Dniepru, a także tradycyjne zabudowania gospodarskie i domy mieszkańców Polesia.

Trasa numer 15 prowadzi po średniowiecznych ścieżkach Czarnobyla z X-XIII wieku, czarnobylskiego zamku z XVII-XVIII stulecia, klasztoru dominikanów z XVIII wieku. Ponadto odwiedzający mogą zobaczyć także miejsce prac archeologicznych.

Wcześniejsze trasy to:

 • nr 1 – Dytiatki, Czerewacz, Zalesie, Czarnobyl
 • nr 2 – Czarnobyl – plac przy cerkwi
 • nr 3 – Czarnobyl – memoriał „Tym, którzy uratowali świat”, cerkiew, memoriał „Gwiazda piołun”
 • nr 4 – Czarnobyl, Paryszew, Opaczyce, Kupowate
 • nr 5 – Czarnobyl, elektrownia atomowa, kompleks „Wektor”, składowisko w Burakówce
 • nr 6 – Czarnobyl, elektrownia atomowa, zbiornik wody chłodzącej
 • nr 7 – Czarnobyl, Prypeć
 • nr 8 – Czarnobyl, Czarnobyl 2
 • nr 9 – Czarnobyl, Krasne
 • nr 10 – Czarnobyl, Poliskie
 • nr 11 – Czarnobyl, ośrodek wypoczynkowy „Bajkowy”.

Wszystkie trasy są sprawdzone za pomocą dozymetrów i bezpieczne dla wizytujących.

(źródło: dazv.gov.ua).