Licznik Geigera

Próbna ewakuacja

Fot. chnpp.gov.ua / CC BY 4.0

27 sierpnia w elektrowni jądrowej w Czarnobylu przeprowadzono próbną ewakuację personelu do Sławutycza. Celem szkolenia było przećwiczenie działań pracowników elektrowni i podwykonawców w przypadku ponownego zagrożenia przejęcia elektrowni przez wrogie wojska.

Scenariusz szkoleniowy zakładał możliwość zajęcia terenu elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Korzystając z przyjętych instrukcji personel został powiadomiony o zagrożeniu i poinstruowany o dalszych działaniach. Komisja ewakuacyjna ćwiczyła swoje działania w zakresie określenia liczby niezbędnych pojazdów, ram czasowych i dróg, a także samej ewakuacji.

– Nowa rzeczywistość stawia nowe wymagania. Zajęcie obiektu jądrowego nie jest już dziś niezwykłym scenariuszem, dlatego musimy szkolić się na wypadek takich wydarzeń – powiedział Dmytro Kondratow, szef wydziału reagowania kryzysowego elektrowni.

– Ćwiczenie przewidywało nie tylko ewakuację personelu z budynków tymczasowego pobytu, ale także całą logistykę, w tym przewóz pracowników autobusami z terenu przemysłowego do miasta Sławutycz. Mogę przyznać, że wszystkie zaangażowane wydziały pracowały dobrze, a zmiana została szybko i terminowo ewakuowana do Sławutycza – dodał.

Kondratow podkreślił, że planowane jest przeprowadzenie podobnych ćwiczeń dla całego personelu przyjeżdżającego rotacyjnie do elektrowni jądrowej w Czarnobylu.

(chnpp.gov.ua / CC BY 4.0)