Licznik Geigera

Rosyjskie bydło splądrowało Czarnobyl

24 lutego wojska Federacji Rosyjskiej wkroczyły do Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, a także zajęły miasteczko Czarnobyl. W trakcie ponad miesięcznej okupacji rosyjska hołota zniszczyła wiele budynków w mieście – splądrowała siedziby przedsiębiorstw, a także mieszkania pracowników strefy wykluczenia. „Wyzwoliciele” ukradli wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, nawet bieliznę.

Oto reportaż z kanału Ukrainian Witness na YouTube (napisy w języku angielskim).