Licznik Geigera

Sterownia bloku nr IV przed i po awarii

Ten krótki film jest jednym z niewielu zachowanych fragmentów materiału przedstawiających sterownię reaktora 4 w Czarnobylu przed awarią. Został odrestaurowany. Twórcy z Chornobyl Family dokonali również porównania kadrów archiwalnych ze stanem obecnym.

Blok nr 4 w Czarnobylu, jako najnowszy blok, oddany do użytku w 1983 r., posiada najskromniejszą dostępną dokumentację filmową. Prawdopodobnie zarejestrowany materiał pochodzi sprzed uruchomienia bloku. Wskazuje na to kilka rzeczy: nadmiernie duża liczba osób w sterowni, wyświetlanie sekwencji testowych na różnych panelach, czy też ewidentne braki elementów wyposażenia.