Licznik Geigera

Strefa wykluczenia w 2022 r. – raport

Jewgienij Kramarenko. Fot. dazv.gov.ua / Facebook

24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła inwazję na niepodległą Ukrainę. Rok po tym wydarzeniu Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia przedstawiła raport dotyczący działań na rzecz przezwyciężenia skutków katastrofy w Czarnobylu i raszystowskiej okupacji Zony. Raport opowiada również o działalności naukowej i współpracy międzynarodowej m.in. na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, poprawy bezpieczeństwa pożarowego, a także odbudowy i rozwoju infrastruktury w strefie wykluczenia.

– Agresja militarna federacji rosyjskiej (zachowana oryginalna pisownia – przyp. red.) stała się bezprecedensowym przypadkiem siłowej ingerencji w obiekty jądrowe innego państwa i związanego z tym świadomego lekceważenia norm bezpieczeństwa radiacyjnego, co nie może być zignorowane przez społeczność międzynarodową. Zajęcie strefy wykluczenia i strefy bezwarunkowego (obowiązkowego) przesiedlenia na 36 dni i zajęcie elektrowni jądrowej w Czarnobylu po raz kolejny naraziło świat na bezpieczeństwo katastrofy jądrowej – napisał we wstępie do raportu Jewgienij Kramarenko, szef zarządu strefy wykluczenia.

Jak zaznaczył, raszyści „ignorując uznane na arenie międzynarodowej zasady i wymogi bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego, rażąco naruszają swoje zobowiązania jako państwa członkowskiego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej”.

Dodał, że sprawa ta musi zostać poddana odpowiedniej ocenie prawnej i sądowej, a Rosja sprawiedliwie ukarana. – Obecnie należy skupić się na pracach renowacyjnych w strefie wykluczenia, a w szczególności na kwestii przywrócenia bazy materialno-technicznej (Sprzętu specjalnego) dla zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko Ukrainie, ale i na całym świecie, a także kwestii bezpiecznych warunków dla dalszej eksploatacji obiektów przeznaczonych do przechowywania odpadów radioaktywnych i wypalonego paliwa jądrowego” – stwierdził Kramarenko.

Cały raport w języku ukraińskim jest dostępny tutaj.