Licznik Geigera

Sytuacja pożarowa w strefie wykluczenia

Fot. dazv.gov.ua / Facebook

Aż w trzech leśnictwach na terenie Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia – dytjatkowskim, opaczyckim i kotowskim – trwają akcje gaśnicze lasów.

W rejonie Dytjatek pożar objął obszar 65 hektarów, w leśnictwie opaczyckim – 85 hektarów, a w leśnictwie kotowskim – blisko 200 ha.

Jak informuje Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia, najtrudniejsza sytuacja jest w leśnictwie kotowskim, gdzie ratownicy ze względu na zaminowanie terenu nie mają dostępu do obszarów objętych ogniem. Co jednak ważne, nie ma zagrożenia rozprzestrzenianiem się ognia.

Do walki z pożarami skierowano sprzęt gaśniczy przedsiębiorstwa „Północna Puszcza”, a także 22 ratowników.

Sytuacja radiacyjna jest pod kontrolą. Terytorium Zony jest stale patrolowane w tych miejscach, w których nie ma zagrożenia wybuchami min.