Licznik Geigera

Sytuacja w strefie wykluczenia – stan na 8 kwietnia

Fot. dazv.gov.ua / Facebook

Dzięki pomocy wojska udało się ustawić i uruchomić tymczasową przeprawę przez rzekę Uż w rejonie wsi Czerewacz. Można przeprawić się pieszo lub przejechać samochodem o dużym prześwicie. Dzięki temu wiele pracowników przedsiębiorstw strefy wykluczenia opuściło Czarnobyl, aby spotkać się ze swoimi bliskimi, a także odbudować siły moralne i fizyczne.

Cały czas podejmowane są starania, aby zapewnić bezpieczną rotację personelu elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Przypomnijmy, że mosty na Dnieprze na trasie do Sławutycza zostały wysadzone, ponadto droga przebiega przez terytorium Białorusi. Planowany jest przewóz do domu 59 pracowników elektrowni, z których 13 pracuje od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, tj. od ponad 1000 godzin.

Trwają badania dozymetryczne terenu elektrowni jądrowej. Okupanci całkowicie zignorowali zasady bezpieczeństwa radiacyjnego, co doprowadziło do skażenia radiacyjnego biur elektrowni i obiektów przemysłowych.

Samosioły. Mieszkańcy Czarnobyla i pracownicy przedsiębiorstw strefy wykluczenia wspólnie przetrwali trudne czasy okupacji rosyjskiej. Komunikacja z odległymi wioskami jest utrudniona, ale wg wstępnych informacji ich mieszkańcy mają podstawowe produkty żywnościowe i nie chcą się ewakuować.

Cały czas siły zbrojne i energetycy pracują nad przywróceniem zasilania w miejscowościach strefy wykluczenia. Jest to ważne nie tylko dla zapewnienia łączności mobilnej w okolicy, ale także dla podstawowych potrzeb technologicznych i bytowych.

Tereny centralnego magazynu wypracowanego paliwa jądrowego i „Wektora” są ochraniane. Część technologiczna obiektów nie została zniszczona. Doszło natomiast do kradzieży w budynkach administracyjnych.

Wszelką pomoc wolontariuszy koordynuje Aleksandr Sirota w miejscowości Dytjatki (ul. Czarnobylska 125). Szef Rady Społecznej przy Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia ma możliwość odebrania pomocy i przekazania jej uprawnionym osobom w punkcie kontrolnym w Dytjatkach.

Pracownicy przedsiębiorstw strefy wykluczenia potrzebują m.in.: leków (kardiologicznych, urologicznych i uspokajających), pożywienia (chleb, jajka, konserwy, słodycze), papierosów, papieru toaletowego, a także paliwa do samochodów.

Dostęp do strefy wykluczenia dla przedstawicieli mediów jest możliwy za uprzednią zgodą i w towarzystwie przedstawiciela zarządu Zony. W najbliższych tygodniach dostęp do strefy wykluczenia dla pracowników przedsiębiorstw będzie bardzo ograniczony, a dla innych osób – tylko za zgodą lub praktycznie niemożliwy.

Trwają prace nad zabezpieczeniem ruchu osób w strefie, m.in. pod kątem kontroli poziomu promieniowania.