Licznik Geigera

Szkolenie na wypadek awarii

Fot. Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» / CC BY 4.0

W czwartek, 30 września, w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej odbyło się szkolenie na wypadek awarii. Na polecenie naczelnika zmiany 315 pracowników zakładu musiało opuścić swoje miejsca pracy i udać się do schronu.

To pierwsze takie szkolenie od 1,5 roku. Z powodu pandemii SARS-Cov-2 szkolenia były tymczasowo zawieszone.

– Postanowiliśmy przeprowadzić szkolenie w oparciu o nasze obserwacje. Personel się odprężył. Niektórzy zaczęli zapominać, jak się ewakuować, co robić i jaka powinna być prawidłowa kolejność działań. Innym ważnym powodem szkolenia była relokacja personelu z innych budynków do budynku administracyjnego nr 1. Ci ludzie musieli odwiedzić bunkier ochronny – powiedział Dymytro Kondratow, naczelnik wydziału gotowości i reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Kondratow ocenił szkolenie jako udane.