Licznik Geigera
35. rocznica katastrofy w Czarnobylu

Ukrainoznawcy w Czarnobylu

Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła
Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła

We wrześniu 2019 r. odbyła się ekspedycja naukowa z udziałem przedstawicieli Katedry Ukrainoznawstwa do Czarnobylskiej Strefy Alienacji, celem której było badanie kulturowych następstw katastrofy dla ukraińskiego Polesia.

Uczestnicy wyprawy spotkali się z filologiem i etnografem Rostysławem Omeliaszko pełniącym funkcję dyrektora naukowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami, a także zespołem archeologów prowadzących wykopaliska na terenie Czarnobyla. Omówione zostały najważniejsze problemy związane z zachowaniem materialnego dziedzictwa Poleszczuków i sposobów prowadzenia badań.

W dalszej części wyprawy odbyło spotkanie z pracownikami Państwowego Specjalistycznego Przedsiębiorstwa „Ekocentr” i przedsiębiorstwa „Czarnobylska Puszcza”. W programie były również wizyty w wioskach zamieszkałych przez samoosiedleńców Zony oraz spotkania z pracownikami Strefy Alienacji.

Zobacz zdjęcia:
Grupa w Prypeci. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła
Grupa w Prypeci. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła
Wizyta u samosiołki Marii we wsi Kupowate. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła
Wizyta u samosiołki Marii we wsi Kupowate. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła
Wizyta u samosiołki Duni we wsi Paryszew. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła
Wizyta u samosiołki Duni we wsi Paryszew. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła
Wizyta u samosiołki Walentyny w miasteczku Czarnobyl. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła
Wizyta u samosiołki Walentyny w miasteczku Czarnobyl. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła
Wizyta u samosioła Michajły w miasteczku Czarnobyl. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła
Wizyta u samosioła Michajły w miasteczku Czarnobyl. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła
Spotkanie z Rostysławem Omeliaszko. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła
Spotkanie z Rostysławem Omeliaszko. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła
Pomiary poziomu promieniowania tła. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła
Pomiary poziomu promieniowania tła. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła
Spotkanie z Oksaną Pyszną z zarządu Zony. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła
Spotkanie z Oksaną Pyszną z zarządu Zony. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła

Więcej zdjęć na stronie internetowej Katedry Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.