Wektor na start

Pierwszych 120 opakowań odpadów radioaktywnych, które powstały po przetworzeniu ciekłych odpadów promieniotwórczych w procesie wycofywania z eksploatacji elektrowni jądrowej w Czarnobylu, przyjęto w ubiegłym tygodniu do kompleksu Wektor. Zostały one przekazane do specjalnie wyposażonego powierzchniowego składowiska stałych odpadów radioaktywnych.

– Budowa zakładu przetwarzania ciekłych odpadów promieniotwórczych, które powstały podczas likwidacji elektrowni jądrowej w Czarnobylu, została sfinansowana z rachunku bezpieczeństwa jądrowego, który jest zarządzany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – powiedział Witalij Petruk, szef Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia.

Jak zaznaczył, „głównym obowiązkiem Ukrainy było uruchomienie zakładu, ale zmiany w ukraińskich przepisach budowlanych i konieczność spełnienia wszelkich długoterminowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa radiologicznego spowolniły drogę do rozpoczęcia działalności”. Dodał, że obiekt przez długi czas miał status „niedokończonego budynku”. Jednak „dwa miesiące temu oficjalnie rozpoczęliśmy jego eksploatację i już dziś widzimy realne wyniki pracy zakładu – powiedział Petruk.

Jak dodał szef Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia, na początku roku zakończyła się budowa kolejnej „długoterminowej inwestycji” – pierwszego etapu kompleksu Wektor, czyli jednego z magazynów odbierających odpady radioaktywne z elektrowni jądrowej w Czarnobylu. – Dziś stwierdzamy, że 120 opakowań zostało z powodzeniem przyjętych, a w najbliższej przyszłości zakład i magazyn powinny osiągnąć pełną moc przerobową – stwierdził.

Magazyn w kompleksie Wektor ma zapewnić bezpieczne przechowywanie odpadów radioaktywnych przez okres 300 lat.

Projektowa wydajność zakładu przetwarzania ciekłych odpadów radioaktywnych wynosi 42 opakowania (obecnie to 42 pojemniki), tj. 200 beczek dziennie. Zakładając nieprzerwaną pracę instalacji przez 250 dni roboczych w roku, możliwe jest przygotowanie 10,5 tys. pojemników rocznie.

Po przetworzeniu odpady są przechowywane w specjalnym magazynie na terenie elektrowni. Po kontroli poziomu promieniowania pojemniki są przewożone do specjalnie wyposażonego powierzchniowego miejsca składowania stałych odpadów promieniotwórczych.

(dazv.gov.ua)