Wilk

Wilk jest najpospolitszym drapieżnikiem w Czarnobylskim Radiacyjno-Ekologicznym Rezerwacie Biosfery.

Zarówno bogata baza pokarmowa, jak i brak silnej presji ze strony człowieka przyczyniają się do wzrostu populacji. I tak w 1987 r. w strefie wykluczenia znajdowały się tylko trzy watahy wilków i kilka samotnych osobników. W ciągu następnych 5-7 lat ich liczba wzrosła do siedmiu rodzin.

Badania długoterminowe wskazują, że liczba wilków w Zonie jest dosyć stabilna – to te same siedem stad, które mają łącznie po 40-60 osobników.

Wilki ze strefy wykluczenia odznaczają się pewnymi osobliwościami. Po pierwsze, te zwierzęta nie unikają, a nawet wykorzystują sztuczne elementy krajobrazu – drogi, opuszczone osady i pojedyncze budynki. Po drugie, zmieniły się pory ich aktywności – są one aktywne nie tylko rano, ale i przez cały dzień.


Materiał powstał na podstawie informacji Czarnobylskiego Radiacyjno-Ekologicznego Rezerwatu Biosfery.