Wodne trasy gotowe na przyjęcie turystów

Z końcem sierpnia agencja zarządzająca Czarnobylską Strefą Wykluczenia zaakceptowała pięć tras wodnych dla turystów. Później okazało się, że konieczne są dodatkowe prace oczyszczające i regulujące koryta rzek. Teraz Ukraińcy głośno informują – nowe szlaki są gotowe na przyjęcie odwiedzających Zonę.

W ubiegłym tygodniu szef Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia Witalij Petruk odbył naradę ze specjalistami z przedsiębiorstwa „Ekocentr”, Czarnobylskiego Radiacyjno-Ekologicznego Rezerwatu Biosfery, Organizacyjno-Technicznego i Informacyjnego Centrum Zarządzania Strefą Wykluczenia oraz policją w sprawie rozwiązania problemów organizacyjnych dla wypraw wodnych w Zonie. Po spotkaniu przepłynął motorówką jednym z wyznaczonych szlaków – z miasta Czarnobyl do wioski Otasziw, aby sprawdzić gotowość do otwarcia nowych tras zwiedzania.

– Drogi wodne w strefie wykluczenia są gotowe na przyjęcie odwiedzających i spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa. Punkty kontrolne są przygotowane, zapewniono wsparcie i kontrolę dozymetryczną – stwierdził Petruk.

Jak informuje zajmujące się obsługą turystów Organizacyjno-Techniczne i Informacyjne Centrum Zarządzania Strefą Wykluczenia, organizatorzy wyprawy muszą złożyć odpowiedni wniosek i zapewnić odwiedzającym środek transportu – kajak, motorówkę lub łódkę. Co więcej, wyprawy będą mogły się odbyć tylko po sprawdzeniu otwartości torów wodnych.

Zarządzający Zoną jednocześnie przypominają, że otwarcie wodnych tras na rzekach Uż i Prypeć to realizacja podpisanego przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dekretu „O niektórych kwestiach rozwoju terytoriów narażonych na skażenie radioaktywne w wyniku katastrofy w Czarnobylu”.

Ofertę wycieczek kajakowych ogłosiła już firma Chernobyl Tour. Jednak przez przedłużające się procedury, tego typu wyprawy nie zostały jeszcze wprowadzone do jej kalendarza.

(cotiz.org.ua)

Rzeka Prypeć a turystyka