Licznik Geigera

Zapomniane wioski Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia, czyli czy Толстый Лес to Tłusty Las?

Zdjęcie nieistniejącej już cerkwi we wsi Tołsty Las. Fot. Tomasz Róg
Zdjęcie nieistniejącej już cerkwi we wsi Tołsty Las. Fot. Tomasz Róg

Толстый Лес (ukr. Товсий Лic, ros. Толстый Лес), czyli Gęsty Las to opuszczona wioska, która znajduje się w dziesięciokilometrowej strefie wykluczenia, 32 kilometry od Czarnobyla i około 19 kilometrów od Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Przed awarią w 1986 roku była jedną z największych wsi regionu czarnobylskiego w obwodzie kijowskim.

Pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z 1427 roku. Wieś została wspomniana w liście wielkiego księcia litewskiego Witolda, jako dar dla klasztoru św. Mikołaja – „Łukasz Sapieha, dworzanin królewski, i jego żona Zofia, założyli klasztor dominikanów w Czarnobylu, otrzymali prawa feudalne do terenu Czarnobyla wraz z wioską Tołsty Las w 1595 r.”

W 1566 roku król Polski Zygmunt II August darował czarnobylski zamek rotmistrzowi Filonowi Semenowiczowi Kmicie. Z pierwszego małżeństwa z Zofią Chodkiewicz miał córkę Zofię. To ona, dziedziczka czarnobylskich włości, wyszła za mąż za hr. Łukasza Sapiehę. W ten sposób zamek jako wiano przeszedł do rodu Sapiehów na przeszło sto lat.

W wiosce Tołsty Las była cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Nie ma żadnych źródeł historycznych kiedy powstała, ale na niektórych ikonach znajdujących się w kolejnej świątyni odkryto datę 1731 r. Drugą cerkiew zbudowano w 1760 r., dzięki datkom parafian. Był to przykład drewnianej architektury barokowej, z dominującą kopułą doświetloną oknami. W 1897 r. dobudowano dzwonnicę.  W 1913 roku do tutejszej parafii należały następujące wsie: Buda (Буда), Burakówka (Бурякiвка), Nowa Kraśnica (Нова Красниця), Rzeczyca (Річиця), Rudki (Рудьки), Stara Kraśnica (Стара Красниця).

Po awarii w Czarnobylu świątynia została zamknięta. Z chwilą proklamacji niepodległości Ukrainy (1991 r.) była to jedyna na terenach wschodniego Polesia zachowana cerkiew z XVIII wieku. Najstarsza, która ocalała mimo akcji niszczenia świątyń w czasach radzieckich. Niestety 26 kwietnia 1996 r. cerkiew spłonęła.

Fot. chernobylpeople.ucoz.ua
Fot. chernobylpeople.ucoz.ua
Fot. chernobylpeople.ucoz.ua
Fot. chernobylpeople.ucoz.ua

Według danych z 1886 r. w wiosce mieszkało 912 prawosławnych, 5 katolików i 62 żydów. Podczas II wojny światowej wieś była centrum ruchu partyzanckiego.

Na początku lat 70-tych XX wieku liczba mieszkańców wynosiła około 800 osób. We wsi była szkoła, punkt felczersko-akuszerski, dom kultury oraz stacja Kraśnica na przebiegającej przez wieś linii kolejowej Czernihów-Owrucz.

W maju 1986 roku, z powodu skażenia radioaktywnego, wszyscy mieszkańcy zostali przesiedleni do wsi Gawronszczyna (Гавронщина) i Plachtianka (Плахтянка) w rejonie makarowskim obwodu kijowskiego. W 1999 roku wieś została oficjalnie skreślona z rejestru miejscowości z powodu braku mieszkańców.

Podczas pożarów w 1996 roku ocalała zabudowa wsi została poważnie uszkodzona, a całkowicie spaliła się pochodząca z XVIII wieku cerkiew.

Mimo tych strat na terenie wysiedlonej wsi zachowało się kilkanaście budynków: szkoła, domy mieszkalne, stołówka, dom kultury, zabudowania kołchozu oraz skład zboża. Wioska była także popularna w środowisku stalkerów. Ciągle czekamy na wiarygodne informacje dotyczące zniszczeń wywołanych przez obecne pożary.

Wycinek z mapy sztabowej ZSRR z 1931 roku w skali 1:50 000 (arkusz M-35-24-Г Толстый Лес).
Wycinek z mapy sztabowej ZSRR z 1931 roku w skali 1:50 000 (arkusz M-35-24-Г Толстый Лес).
Wycinek z mapy sztabowej ZSRR z 1986 roku w skali 1:50 000 (arkusz M-35-12).
Wycinek z mapy sztabowej ZSRR z 1986 roku w skali 1:50 000 (arkusz M-35-12).

Autor tekstu: Jacek Domaradzki

Literatura:

  • Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, Warszawa, 1880–1902