Zona „szerzej” otwarta

Zarząd Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia upraszcza procedury dotyczące prowadzenia działalności turystycznej w Zonie. W szczególności zniesiono konieczność uzyskania specjalnego zezwolenia na usługi turystyczne w strefie wykluczenia.

– Proces deregulacji jest ważnym krokiem w kierunku stworzenia korzystnych warunków dla pracy przedstawicieli branży turystycznej, którzy pracują lub chcą pracować w destynacji czarnobylskiej – powiedział Siergiej Kałasznik, szef Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia. Jak podkreślił, trudny okres związany z ograniczeniami spowodowanymi przez pandemię koronawirusa SARS-Cov-2 należy wykorzystać „dla stworzenia odpowiedniej infrastruktury i dogodnych warunków, które pozwolą, aby strefa wykluczenia stała się jednym z potężnych magnesów i dla naukowców, i dla inwestorów, i dla turystów”.

Od teraz, aby rozpocząć świadczenie usług związanych z turystyką czarnobylską, należy zawrzeć tylko trzy umowy:
  • z COTIZ-em, czyli Organizacyjno-Technicznym i Informacyjnym Centrum Zarządzania Strefą Wykluczenia – dla przygotowania programu wizyty w Zonie,
  • z przedsiębiorstwem RK Projekt – dla zabezpieczenia indywidualnej kontroli dozymetrycznej turystów,
  • z przedsiębiorstwem EkoCentr – dla świadczenia usług w zakresie kontroli dozymetrycznej pojazdów.

Firmy turystyczne mogą dodatkowo zawrzeć umowy z elektrownią jądrową w Czarnobylu w celu organizacji wizyt na terenie tego przedsiębiorstwa, a także z Centralnym Przedsiębiorstwem Zarządzania Odpadami Radioaktywnymi dla zapewnienia noclegów dla turystów w czarnobylskich hostelach.

(dazv.gov.ua / CC BY 4.0)