Licznik Geigera

25 lat transformacji

Fot. Chornobyl NPP / Facebook

28 grudnia 1996 r. Gabinet Ministrów Ukrainy przyjął rezolucję „O środkach przekształcenia Obiektu »Ukrycie« w system bezpieczny dla środowiska”. Głównym celem procesu transformacji było jak najszybsze wydobycie pozostałego paliwa jądrowego, a także jego izolacja i utylizacja.

Podjęcie decyzji zapoczątkowało długofalowy projekt transformacji, a jednym z jego rezultatów była budowa Nowej Bezpiecznej Powłoki, czyli nowego i szczelnego sarkofagu nad zniszczonym reaktorem nr 4 i pierwszym, starym sarkofagiem.