Licznik Geigera

45 lat energetyki jądrowej w Ukrainie

Fot. chnpp.gov.ua / CC BY 4.0

26 września 1977 r. do sieci przesyłowej podłączono turbogenerator nr 2 pierwszego bloku reaktorowego elektrowni jądrowej w Czarnobylu. To wydarzenie uważane jest za moment narodzin energetyki jądrowej w Ukrainie.

Kalendarium wydarzeń:

 • 1 sierpnia 1977 r. o godz. 20:10 – załadowano pierwsze zespoły paliwowe do reaktora numer 1;
 • 2 sierpnia 1977 r. o godz. 13:05 – reaktor osiągnął stan krytyczny;
 • 14 sierpnia 1977 r. o godz. 11:55 – zakończono załadunek paliwa do reaktora;
 • 18 września 1977 r. o godz. 16:17 – rozpoczęto procedurę wzrostu mocy reaktora;
 • 26 września 1977 r. o godz. 19:21 – turbogenerator numer 2 został podłączony do sieci energetycznej;
 • 2 listopada 1977 r. o godz. 7:23 – turbogenerator numer 1 został podłączony do sieci energetycznej;
 • 21 grudnia 1977 r. o godz. 15:00 – moc blogu energetycznego wzrosła z 700 do 800 MW;
 • 24 stycznia 1978 r. o godz 18:15 – blok energetyczny numer 1 elektrowni jądrowej w Czarnobylu wyprodukował pierwszy miliard kWh energii elektrycznej;
 • 16 listopada 1978 r. – uruchomienie bloku energetycznego numer 2;
 • 22 kwietnia 1979 r. – elektrownia jądrowa w Czarnobylu wyprodukowała pierwsze 10 miliardów kWh energii elektrycznej;
 • 3 grudnia 1981 r. – uruchomienie bloku energetycznego numer 3;
 • 8 marca 1982 r. – elektrownia jądrowa w Czarnobylu wyprodukowała pierwsze 50 miliardów kWh energii elektrycznej;
 • 25 listopada 1983 r. – załadowano pierwsze zespoły paliwowe do reaktora numer 4;
 • 21 grudnia 1983 r. – turbogenerator numer 7 z bloku czwartego został podłączony do sieci energetycznej;
 • 21 sierpnia 1984 r. – elektrownia jądrowa w Czarnobylu wyprodukowała pierwsze 100 miliardów kWh energii elektrycznej.

Przypomnijmy, że przed awarią w 1986 r. elektrownia jądrowa w Czarnobylu dysponowała łącznie czterema blokami energetycznymi o łącznej mocy elektrycznej 4000 MW. Była to pierwsza elektrownia jądrowa w Ukrainie, ale także pierwsza, w której rozpoczęto proces likwidacji (2000 r.).