Budowa nowego sarkofagu formalnie zakończona

Elektrownia jądrowa w Czarnobylu otrzymała certyfikat potwierdzający zakończenie budowy nowego sarkofagu nad zniszczonym reaktorem nr IV.

Certyfikat wydany przez ukraiński nadzór budowlany, czyli Państwową Inspekcję Architektoniczno-Budowlaną Ukrainy, potwierdza, że Nowa Bezpieczna Powłoka (w języku angielskim New Safe Confinement) jako konstrukcja ochronna z technologicznymi systemami podtrzymywania działania i niezbędną infrastrukturą jest zgodna z dokumentacją projektową. Wydany dokument potwierdza gotowość do pracy.

Wszystkie prace w ramach projektu NSC zostały podzielone na sześć pakietów licencyjnych. Pięć z nich zostało już wcześniej ukończonych. Obejmowały one m.in. uporządkowanie terenu pod przyszły plac budowy Arki, budowę fundamentów i platformy montażowej, konstrukcje stalowe, okładziny i główne wyposażenie sarkofagu, a w szczególności systemu suwnic i dźwigów.

Szósty i ostatni pakiet licencyjny zawierał włączenie całego projektu NSC w zintegrowany kompleks ze specjalistycznymi systemami wewnętrznymi.

Wydany certyfikat potwierdza, że wszystkie prace przewidziane w dokumentacji projektowej zostały wykonane zgodnie z ukraińskimi normami budowlanymi i przepisami. Uzyskanie tego certyfikatu otwiera drogę do ostatecznego etapu rozruchu NSC.

Przypomnijmy, że w lipcu zarząd elektrowni w Czarnobylu przejął od konsorcjum Novarka nowy sarkofag. Nasunięcie Arki odbyło się w listopadzie 2016 r. Nowa konstrukcja nad zniszczonym blokiem reaktora nr 4 to największa ruchoma konstrukcja świata. Ma 165 metrów długości, 110 metrów wysokości i waży łącznie 36 tysięcy ton.

Budowa Arki trwała od 2012 r. Jej koszt to 1,5 miliarda euro.

(chnpp.gov.ua)