Licznik Geigera

„Czarnobylska pamięciolandia – kontrowersje i perspektywy”

Fot. Tomasz Róg / Licznik Geigera

„Czarnobylska pamięciolandia – kontrowersje i perspektywy” – to tytuł artykułu autorstwa dr Anny Dudy i Tomasza Roga, który ukazał się w tomie pt. „Pamięć i dziedzictwo kulturowe. Studia i szkice in memoriam profesor Andrzej Pankowicz (1950-2011)”. Publikacja poświęcona pamięci prof. Andrzeja Pankowicza ukazała się w połowie grudnia nakładem Księgarni Akademickiej.

Artykuł ukazuje, jak niejednoznaczną rolę odgrywają pomniki i miejsca pamięci w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2016-2020 ukazane zostały zachowania turystów a także narracja przewodników w czarnobylskich miejscach pamięci.

Artykuł został zawarty w części pt. „Dziedzictwo kulturowe w aspekcie regionalnym i lokalnym” tomu pt. „Pamięć i dziedzictwo. Studia i szkice in memoriam profesor Andrzej Pankowicz (1950-2011)”, który w grudniu 2022 r. wydała Księgarnia Akademicka.

Publikacja jest poświęcona pamięci wybitnego uczonego Andrzeja Pankowicza (13.04.1950 – 1.02.2011) – duchownego, historyka i kulturoznawcy, działacza harcerskiego, wykładowcy akademickiego i profesora nauk humanistycznych.

„Zakres semantyczny terminu »dziedzictwo« (heritage) zarówno w języku potocznym, jak i w dyskursie naukowym jest współcześnie wciąż poszerzany. To pojęcie staje się kategorią opisu rzeczywistości przy zastosowaniu metod różnych dyscyplin. Studia nad dziedzictwem (heritology) integrują badaczy zabytków i dóbr kultury, języka, społeczeństwa, tradycji, historii, religii, pamięci społecznej, miejsc zarówno pamięci, jak i niepamięci.

Jako ideę wiążącą wiele perspektyw nauk humanistycznych i społecznych zaproponowano różne wymiary pamięci i dziedzictwa kulturowego – tak, by bezpośrednio lub pośrednio stanowiły przykład obecności »przeszłości w teraźniejszości« . Przedstawione ujęcie stanowi nawiązanie do jednego z ostatnich dużych interdyscyplinarnych przedsięwzięć naukowo-badawczych zainicjowanych przez Profesora Andrzeja Pankowicza, które nosiło tytuł »Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej« – i jego poszerzenie.

W niniejszym tomie znalazły się studia i szkice, które stanowią rozwinięcie badań o różnym zakresie: lokalnym, narodowym, regionalnym i globalnym, pogłębienie inspiracji powstałych do pewnego stopnia dzięki różnego rodzaju kontaktom z Profesorem: dyskusjom, seminariom, wykładom i współpracy z Nim zarówno w salach wykładowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i w ramach Związku Harcerstwa Polskiego czy Polskiego Czerwonego Krzyża” – czytamy w opisie tomu na stronach internetowych Księgarni Akademickiej.

Spis treści tomu znajdziecie tutaj. Publikację można kupić w wersji papierowej lub elektronicznej na stronach internetowych akademicka.com.pl.