Licznik Geigera

Czarnobylski rezerwat pełnoprawnym użytkownikiem gruntów w Zonie

Fot. Tomasz Róg / Licznik Geigera

Ważna zmiana w zarządzaniu strefą wykluczenia. Od 30 grudnia 2022 r. Czarnobylski Radiacyjno-Ekologiczny Rezerwat Biosfery stał się pełnoprawnym użytkownikiem gruntów o łącznej powierzchni 226 964,7 ha. Chodzi więc o cały teren Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia.

Rejestracja praw do użytkowania gruntów to konsekwencja wrześniowego zarządzenia Gabinetu Ministrów Ukrainy „O nabyciu i oddaniu działek w stałe użytkowanie ze zmianą przeznaczenia”.

„Gratulujemy Czarnobylskiemu Radiacyjno-Ekologicznemu Rezerwatowi Biosfery zakończenia rejestracji praw użytkowania gruntów. Uważamy jednak, że następnym krokiem resortu środowiska powinno być oficjalne powierzenie rezerwatowi odpowiedzialności za kontrolowanie dostępu do Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia, a także innych kwestii związanych z wizytacjami” – napisali na Facebooku pracownicy rozwiązanego w połowie roku Organizacyjno-Technicznego i Informacyjnego Centrum Zarządzania Strefą Wykluczenia, czyli COTIZ-u, który zajmował się m.in. obsługą osób odwiedzających Zonę.