Licznik Geigera

Amerykanie pomagają przywrócić monitoring wizyjny w strefie wykluczenia

Fot. dazv.gov.ua / Facebook

System monitoringu wizyjnego w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia wznawia swoją pracę. Dużą zasługę w jego uruchomieniu ma amerykańska organizacja Clean Futures Fund, która przekazała 65-calowy monitor oraz komputerową kartę wideo dla Centralnego Przedsiębiorstwa Serwisowego ds. Eksploatacji, Odbudowy i Bezpieczeństwa.

System nadzoru wideo jest kluczowym narzędziem do wczesnego wykrywania pożarów lasów w strefie wykluczenia, a także monitorowania jej obiektów i terytorium. Monitoring został zniszczony w wyniku działań wojsk raszystowskich podczas okupacji Zony w lutym i marcu 2022 r.

Nowy monitor z kartą wideo umożliwił wznowienie pracy systemu, a także bardziej wydajną pracę centrum monitoringu.

Przypomnijmy, że organizacja Clean Futures Fund znana jest m.in. z akcji „Psy Czarnobyla”, polegającej na dokarmianiu, opiece medycznej i sterylizacji zwierząt mieszkających na terenie strefy wykluczenia. Pod koniec ubiegłego roku CFF uruchomiła specjalną stronę z gadżetami czarnobylskiej elektrowni. Wszystkie wpływy ze sprzedaży zasilają programy wspierające elektrownię, pracowników strefy wykluczenia, a także społeczności miast Iwanków i Sławutycz.

Centralne Przedsiębiorstwo Serwisowe ds. Eksploatacji, Odbudowy i Bezpieczeństwa – to nowa organizacja działająca w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Przejęła ona część obowiązków, należały do zlikwidowanego w ubiegłym roku Organizacyjno-Technicznego i Informacyjnego Centrum Zarządzania Strefą Wykluczenia.

(dazv.gov.ua)