Licznik Geigera

Czarnobylski rezerwat prawowitym użytkownikiem ziem w Zonie

Fot. dazv.gov.ua / Facebook (W kolażu użyto zdjęcia z archiwum rezerwatu)

226 964,7 hektarów ziemi, czyli obszar praktycznie całej strefy wykluczenia, otrzymał do stałego użytkowania Czarnobylski Radiacyjno-Ekologiczny Rezerwat Biosfery. Stosowną decyzję podjęła na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów Ukrainy.

– Status prawowitego użytkownika gruntów pozwoli instytucji skuteczniej zarządzać obszarem chronionym, a także chronić różnorodność biotycznej i krajobrazowej obszaru strefy wykluczenia – informuje Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia. Ponadto czarnobylski rezerwat będzie mógł rozszerzyć międzynarodową współpracę naukową i tworzyć nowe unikalne projekty.

Czarnobylscy naukowcy z powodzeniem współpracują z przedstawicielami innych krajów. Jednym z przykładów jest program SATREPS, czyli wspólne badania z naukowcami z uniwersytetu w japońskiej Fukushimie. Specjaliści z rezerwatu biorą udział także w projektach Funduszu na Rzecz Globalnego Środowiska (GEF/UNEP) czy ICLEAR.

W związku z uzyskaniem statusu prawowitego użytkownika praktycznie wszystkich gruntów strefy wykluczenia Czarnobylski Radiacyjno-Ekologiczny Rezerwat Biosfery będzie samodzielnie realizował działania ochronne, mające na celu poprawę i zachowanie kompleksów leśnych strefy wykluczenia, a także wzmocnienie reżimu ochrony tych terenów.

Przypomnijmy, że Czarnobylski Radiacyjno-Ekologiczny Rezerwat Biosfery powstał w 2016 r. Od 2020 r. jest on uczestnikiem światowej bazy obszarów chronionych WDPA, a także systemu Światowej Siedzi Informacji o Bioróżnorodności GBIF. W tym samym roku organizacja została wpisana do ukraińskiego państwowego rejestru instytucji naukowych. Organizacją kieruje Ołeksandr Gałuszczenko.

Czarnobylski Radiacyjno-Ekologiczny Rezerwat Biosfery zamieszkuje ponad 1200 gatunków wyższych roślin naczyniowych i ponad 300 gatunków kręgowców, w tym 46 gatunków roślin i 75 gatunków zwierząt wymienionych w czerwonej księdze gatunków zagrożonych. 14 przedstawicieli świata zwierząt znajduje się na Czerwonej Liście Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, a 16 przedstawicieli – na Europejskiej Czerwonej Liście.

(dazv.gov.ua)