Licznik Geigera
35. rocznica katastrofy w Czarnobylu

Dla rozwoju czarnobylskiego rezerwatu

Fot. Денис Вишневский / Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia przyjęła projekty dwóch ważnych dokumentów. Zależy od nich rozwój Czarnobylskiego Radiacyjno-Ekologicznego Rezerwatu Biosfery.

Pierwszy z nich, projekt zagospodarowania terenu, wyznacza granice rezerwatu o łącznej powierzchni 226964,7 ha. Dokument jest warunkiem uzyskania prawa do stałego użytkowania gruntów, na których znajduje się rezerwat.

Drugi projekt dotyczy uporządkowania terytorium rezerwatu. Dokument został opracowany zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim i wymogami umów międzynarodowych w celu określenia i uzasadnienia działań, jakie należy podjąć w ciągu pięciu lat w celu prowadzenia działalności, ochrony, użytkowania kompleksów przyrodniczych, a także wyznaczenia i uzasadnienia strategii rozwoju rezerwatu na 10 lat.

Jest to niezwykle ważny i podstawowy dokument dla funduszu ochrony przyrody na Ukrainie. Wraz z określeniem strategii uzasadnia on konkretne i efektywne działania na rzecz rozwoju obszaru chronionego, jego ochrony, czy też stworzenia i wykorzystania kompleksów przyrodniczych.

(dazv.gov.ua)