Licznik Geigera

Elektrownia pod okupacją

24 lutego wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały Ukrainę. Do końca marca elektrownia jądrowa była pod okupacją raszystów. Oto filmowa opowieść dwóch kierowników zmiany elektrowni jądrowej w Czarnobylu, którzy zgłosili się na ochotnika, aby udać się do okupowanego przedsiębiorstwa i zastąpić personel, który przebywał na terenie zakładu do 20 marca.

Film w języku ukraińskim z napisami w języku angielskim.