Licznik Geigera

Fotografia i dziedzictwo – artykuł dr Anny Dudy o Prypeci

Fragment okładki magazynu / Taylor & Francis Group, tandfonline.com

W lutowym wydaniu magazynu naukowego „Journal of Heritage Tourism” ukazał się artykuł dr Anny Dudy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pt. „Tourism photography and heritage. The case of the abandoned city of Pripyat”. Tekst przedstawia fotografię jako skuteczna metodę eksploracji opuszczonych miejsc na przykładzie Prypeci.

Autorka na przykładzie miasta satelickiego Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej pokazuje stosunek turystów do miejsca, które dziś ma niewątpliwą wartość kulturową i historyczną, ale jest też miejscem opuszczonym. Osiedle czarnobylskich energetyków na nowo zaczyna funkcjonować w przestrzeni kulturowej.

Spojrzenie turysty na Prypeć zostało przeanalizowane przez pryzmat czterech elementów – miejsc, które należy zobaczyć, zachowań performatywnych turystów, aktów, a także zdjęć ruin. W tekście zarysowano bezpośredni związek między wyobraźnią turystyczną, fotografią i dziedzictwem.

Z artykułem można zapoznać się na stronie internetowej tandfonline.com.

Magazyn „Journal of Heritage Tourism” to międzynarodowe recenzowane czasopismo, w którym publikowane są oryginalne prace badawcze. Czasopismo koncentruje się na badaniu wielu aspektów turystyki kulturowej.

Jak dbać o autentyczność dziedzictwa w obiektach odbudowanych po zniszczeniach?