Licznik Geigera

AGH rozpoczyna współpracę ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe

Fot. pixabay.com

15 lutego Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zawarła porozumienie ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe, która jest inwestorem pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Porozumienie obejmuje współpracę przy kształceniu kadr oraz prace na rzecz rozwoju technologii mających zastosowanie w branży jądrowej.

Celem porozumienia między AGH i  PEJ jest przede wszystkim kształcenie kadr niezbędnych dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Umowa obejmuje swoim zakresem współpracę w zakresie rozwoju technologii jądrowych oraz innych technologii mających zastosowanie w tej branży, a także prowadzenie działań wspomagających rozwijanie sektora energetyki w Polsce.

– Całą polską energetykę czeka w najbliższych latach gruntowna transformacja. Jednym z jej ważniejszych elementów będzie kształcenie kadr w obszarze energetyki jądrowej. Absolwenci tego kierunku będą w najbliższych latach zasilać szeregi sektora najbardziej przyszłościowego i istotnego dla Polski, także pod względem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kształcenie w tym obszarze prowadzimy w AGH już od wielu lat. Teraz jednak będziemy je intensyfikować przy istotnym wsparciu ekspertów z tej branży. Współpraca z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi daje szansę przede wszystkim naszym studentom, którzy już na etapie studiów będą wdrażani przez specjalistów w proces uruchamiania pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce – podkreśla prof. Jerzy Lis, rektor AGH w Krakowie.

– Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej jest wieloletnim i bardzo złożonym zadaniem inwestycyjnym. AGH jest naszym naturalnym partnerem w tym projekcie ponieważ jest uczelnią która z ogromnymi sukcesami prowadzi działalność badawczą i edukacyjną w zakresie nauk ścisłych, w tym w kierunkach związanych właśnie z branżą energetyczną. Wierzę, że dzięki ścisłej współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą uda się nam jako inwestorowi sprostać wyzwaniom, jakie przed nami stoją – podkreślił Tomasz Stępień, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

W ramach współpracy Polskie Elektrownie Jądrowe zobowiązały się do przygotowania i przeprowadzania przez pracowników spółki wybranych zajęć edukacyjnych oraz udzielania rekomendacji odnośnie treści nauczania. Wspomoże to absolwentów AGH w zakresie pozyskiwania wiedzy i umiejętności pożądanych na rynku pracy w sektorze jądrowym. Współpraca przewiduje również płatne staże dla najlepszych absolwentów wybranych kierunków studiów dotyczących energetyki jądrowej.

W ostatnim roku prace w projekcie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu wyraźnie przyśpieszyły. Obecnie w projekcie trwa proces uzyskiwania zgód administracyjnych, w tym tzw. procedura środowiskowa w wymiarze krajowym i transgranicznym, a spółka wraz z partnerem technologicznym rozpoczyna prace projektowe. W związku z intensyfikacją działań spółki stopniowo będzie rosnąć zapotrzebowanie na krajowych specjalistów i ekspertów z branży jądrowej.

(agh.edu.pl)