Licznik Geigera

Wykłady na 30-lecie CKŻ: Dobroczynny atom w służbie medycyny

Prof. Krzysztof Kozak / Fot. Tomasz Róg
Prof. Krzysztof Kozak / Fot. Tomasz Róg

Centrum Kultury Żydowskiej zaprasza na cykl wykładów z okazji swojego 30-lecia. We wtorek, 7 listopada, wystąpi prof. Krzysztof Kozak z Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie.

Tematem wykładu, który rozpocznie się o godz. 18.00 w CKŻ przy ul. Meiselsa 17 w Krakowie, jest „Dobroczynny atom w służbie medycyny”. Szczegóły w wydarzeniu na Facebooku.

Prof. Krzysztof Kozak – fizyk, pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, kierownik Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych IFJ PAN. Współautor ponad 170 publikacji z zakresu: spektometrii promieniowania gamma, promieniotwórczości sztucznej i naturalnej, m.in. pomiarów radonu. Członek Executive Committee European Radon Association i Rady Centrum Radonowego – Pozarządowej Międzynarodowej Sieci Naukowej, Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, Zespołu Ekspertów ds. Sytuacji Awaryjnych przy Prezydencie Miasta Krakowa, Zespołu do opracowania programu wieloletniego “Atomistyka w służbie wiedzy i społeczeństwa”. Otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki (1998 r., nagroda zespołowa), a także Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia naukowe, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2007 r.).