Licznik Geigera

Indywidualna kontrola dozymetryczna przywrócona

Fot. Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС», facebook.com/ChornobylNPP

W elektrowni jądrowej w Czarnobylu przywrócono indywidualną kontrolę dozymetryczną personelu.

— W czasie okupacji niemożliwe było kontrolowanie indywidualnych dawek promieniowania na podstawie odczytów głównych indywidualnych urządzeń dozymetrycznych kontroli – dozymetrów Harshaw — komentuje kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Radiacyjnego Leonid Jakowenko.

Indywidualna kontrola dozymetryczna pozwala sprawdzać otrzymaną dawkę promieniowania przez każdego pracownika oraz zapobiega nadmiernemu napromieniowaniu.