Licznik Geigera

Jaka będzie nowa koncepcja rozwoju Zony?

Fot. Руслан Стрілець, facebook.com/ruslan.strelets

Po wyzwoleniu elektrowni atomowej w Czarnobylu z rąk rosyjskich terrorystów Ukraina ma wszelkie szanse na przekształcenie strefy wykluczenia w nowoczesny, innowacyjny i unikalny obiekt. Poinformował o tym minister środowiska i zasobów naturalnych Ukrainy Rusłan Striłeć po spotkaniu z szefem Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia Jewgienijem Kramarenką.

– Wcześniej stworzyliśmy w strefie wykluczenia obiekty do długoterminowego przechowywania i składowania zużytego paliwa jądrowego i odpadów radioaktywnych. Tutaj miałoby wrócić nasze zużyte paliwo jądrowe z terytorium Federacji Rosyjskiej. Teraz trzeba zrobić wszystko, aby w ramach reparacji te niebezpieczne odpady – wręcz przeciwnie – zostały w kraju agresora – napisał Striłeć na swoim profilu na Facebooku.

Minister zaznaczył, że rozmawiał z Kramarenką o nowej koncepcji rozwoju strefy wykluczenia i wyznaczył mu szereg zadań. A wśród nich:

  • utworzenie koncepcji transformacji strefy wykluczenia m.in. w zakresie reperacji wojennych i w odniesieniu do przekazywania zużytego paliwa jądrowego i odpadów radioaktywnych do składowania w Federacji Rosyjskiej
  • stworzenie centrum naukowego, tj. odbudowy i przekształcenia zniszczonych obiektów w nowoczesne miejsca badań naukowych
  • zadbanie o bezpieczeństwo pracowników w strefie wykluczenia m.in. poprzez odpowiednią rotację personelu
  • kontynuowanie kontaktów z międzynarodowymi partnerami wspierającymi odbudowę strefy wykluczenia. – Ukraina udowodniła wszystkim, że jest tarczą Europy i całego cywilizowanego świata przed inwazją dzikusów. Zapłaciliśmy za to i wciąż płacimy wysoką cenę. Rozumie to Europa i cały cywilizowany świat. Dlatego jestem przekonany, że możemy liczyć na wsparcie międzynarodowych partnerów w odbudowie i rozwoju strefy czarnobylskiej – napisał Striłeć
  • dokończenie oceny i inwentaryzacji strat spowodowanych agresją rosyjską. – Według wstępnych szacunków szkody spowodowane działaniami okupantów w strefie wykluczenia to prawie 2,5 miliarda hrywien. Spodziewam się, że w niedalekiej przyszłości zostanie ustalona ostateczna wysokość strat. Musimy przekazać tę informację Ukraińcom i społeczności międzynarodowej – zaznaczył
  • przywrócenie działania automatycznego systemu monitoringu promieniowania tła
  • przywrócenie łączności w strefie wykluczenia
  • dostosowanie zasad legalnego dostępu do strefy wykluczenia do obecnych warunków
  • wdrożenie działań na rzecz przywrócenia i zachowania charakteru strefy. W tym celu mają zostać określone szkody wyrządzone dzikiej przyrodzie w rezerwacie i ogólnie w strefie wykluczenia.