Licznik Geigera

Kamil Dworaczek „W cieniu radioaktywnej chmury. Konsekwencje katastrofy czarnobylskiej w Polsce”

Fot. Wydawnictwo IPN / materiały prasowe

35 lat po awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu powstała książka, która opisuje konsekwencje tego wydarzenia w naszym kraju. Jej autorem jest Kamil Dworaczek, dyrektor wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

„Książka jest pierwszym tak szczegółowym opracowaniem historycznym przedstawiającym kontekst polski katastrofy czarnobylskiej. Dotychczasowe ustalenia przedstawicieli różnych dziedzin nauki zostały wzbogacone o szeroką kwerendę archiwalną, która umożliwiła niezwykle wnikliwą analizę politycznych, społecznych, zdrowotnych, psychologicznych oraz środowiskowych skutków awarii w Polsce. Autor, mierząc się z wieloma mitami dotyczącymi katastrofy, opisuje rzeczywistą skalę szkód, jakie spowodowało skażone powietrze znad Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej” – czytamy w opisie na stronach internetowych Wydawnictwa IPN.

Książka ma 388 stron i jest podzielona na osiem rozdziałów. Pierwszy z nich opisuje samą awarię i jest próbą bilansu strat. Rozdział 2 pt. „Wielka improwizacja: pierwsze godziny i dni w Polsce” jest opisem pierwszych wydarzeń w Polsce i powołania komisji rządowej. Rozdział 3 zajmuje się rozwojem sytuacji radiologicznej w naszym kraju, a rozdział 4 – działania polskich władz w pierwszych tygodniach po awarii. Rozdział 6 opowiada o ówczesnym przekazie medialnym, a rozdział 7 – o reakcjach społecznych. Ostatni rozdział poświęcony jest długofalowym konsekwencjom katastrofy czarnobylskiego reaktora.

Publikację możecie już zamawiać w księgarni internetowej IPN w promocyjnej cenie 28 złotych. A na tylnej jej okładce znajdziecie nasze logo – Licznik Geigera objął ją swoim patronatem. Polecamy.

Dr Kamil Dworaczek – urodzony w 1985 r., historyk, doktor, pracownik naukowy w Oddziale IPN we Wrocławiu (od listopada 2022 r. jego dyrektor). Specjalizuje się w historii opozycji w PRL. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książek, m.in.: „Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977–1980” (2011), „Burzliwa dekada. NZS we Wrocławiu 1980–1989” (2012), „Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980–1981” (2016). Współautor książki „Ruch »Wolność i Pokój« we Wrocławiu” (2016). W 2009 r. laureat Nagrody im. Władysława Pobóg-Malinowskiego za Najlepszy Debiut Historyczny Roku (II miejsce w kategorii prac magisterskich), w 2015 r. laureat I nagrody w konkursie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku na najlepszą pracę doktorską dotyczącą historii i idei „Solidarności” oraz opozycji wobec komunizmu i dyktatury. Redaktor tomów 3 i 4 „Encyklopedii Solidarności”. W 2019 r. wyróżniony Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców.

Fot. Wydawnictwo IPN / materiały prasowe